WHO đang giám sát thêm 2 biến thể phụ của Omicron được gọi là BA.4 và BA.5

BA.4 được tìm thấy cho đến nay ở Nam Phi, Đan Mạch, Botswana và các vùng của Vương quốc Anh.

Tổ chức Y tế Thế giới hiện đang theo dõi vài chục trường hợp mắc thêm hai biến thể phụ của chủng SARS-CoV-2 có khả năng lây truyền cao Omicron để đánh giá xem chúng có khả năng lây nhiễm cao hơn hay nguy hiểm hơn hay không.

Hôm thứ Hai, WHO thông báo họ đã thêm BA.4 và BA.5 vào danh sách để theo dõi. Tổ chức đã theo dõi các biến thể phụ khác của dòng Omicron, bao gồm BA.1 và BA.2 – là biến thể phụ hiện đang chiếm ưu thế trên toàn cầu – cũng như BA.1.1 và BA.3.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan