Chương trình trợ cấp tiền lương khuyến khích người sử dụng lao động ở Manitoba thuê nhân viên đã được tiêm chủng

Chính phủ Manitoba sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương khoản tiền lên đến $50.000 đô la để giúp họ trả lương cho những nhân viên đã được chủng ngừa hoặc cam kết sẽ tiêm vaccine.

Chương trình Healthy Hire Manitoba sẽ bao trả 50% tiền lương cho tối đa 10 nhân viên tại mỗi doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận hoặc tổ chức từ thiện đã đăng ký, tối đa là $ 5.000 cho mỗi nhân viên. Tỉnh đã dành tổng cộng 30 triệu đô la cho chương trình.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình, nhân viên không cần phải tiêm chủng đầy đủ.

Chương trình sẽ bao gồm các kỳ trả lương cho nhân viên được thuê từ ngày 10 tháng 6, kỳ trả lương cuối cùng kết thúc vào ngày 15 tháng 10. Các doanh nghiệp và tổ chức đã nhận được hỗ trợ tiền lương từ tỉnh sẽ có thể đăng ký chương trình mới này, tuy nhiên tiền lương cho nhân viên được thuê trước ngày 10 tháng 6 sẽ không đủ điều kiện để được trợ cấp.

Tỉnh bắt đầu nới lỏng các hạn chế về đại dịch COVID-19 – công suất của hầu hết các doanh nghiệp tăng từ 10% lên 25% bắt đầu từ thứ Bảy tuần này. Điều này tạo cơ hội để các doanh nghiệp thuê thêm nhân viên. 

Khi được hỏi hình phạt nào có thể áp dụng nếu một nhân viên không tuân theo cam kết tiêm vắc-xin, thủ hiến Brian Pallister cho biết chương trình sẽ hoạt động dựa trên sự tin tưởng. Ông hy vọng chương trình sẽ khuyến khích người dân ở những khu vực có ít người tiêm vắc-xin. Tính đến thứ Năm, tỉnh sẽ đạt 72% số người đủ tiêu chuẩn được tiêm ít nhất một liều và 31% được tiêm hai liều.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan